1988’den beri sofralardaki lezzet olmaya devam ediyoruz..

Zerenler Süt, Ali Zeren tarafından 1988 yılında kurulmuştur. Ticari hayatına o zamanın ileri gelen firmalarına çiğ süt tedariği ile başlayan firmamız, ilerleyen süreçte ticari hacmini arttırarak 1990 yılında peynir imalatına başlamıştır.
m
 • Doğal çevreyi korumak,
 • Müşterilerin tercihlerini dikkate alarak kaliteli ve güvenli ürünler sunmak,
 • İş görenlerin temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermek,
 • Faaliyetlere ilişkin doğru bilgi sunmak,
 • Toplumun refah seviyesine katkıda bulunacak eğitim desteklemek,
 • Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, insan sağlığını tehlikeye sokmayacak doğal, sağlıklı, lezzetli, müşteri talep ve beklentilerine uygun ürünlerin üretilmesini ve müşteriye sunulmasını sağlamak,
 • İyi üretim, iyi hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarını sağlamak,
 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini sağlamak ve etkinliğini arttırmak, yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğunu sağlamak,
 • Her kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimsemek ve uygulamak, personelin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek işletme verimliliğini sürekli artırmak,
 • Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak ve sürdürülmesini sağlamaktır.

Zerenler Süt Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak sürdürülebilir ve geliştirilebilir sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi esas alırız. Faaliyet göstermekte olduğumuz ve göstereceğimiz tüm coğrafyalarda yasal gereklilere uyarak insana ve çevreye saygılı olacağımızı, tüm işlemlerimizi etik çerçevede ve sorumluluk bilinci ile bireylerin haklarına duyarlı davranarak gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

Müşterimizle olan iletişim kanallarımızı sürekli açık tutmakta, sağlıklı ve güvenilir şekilde işlemesini sağlamakta, yapılan istek ve taleplerin karşılanması konusunda en hızlı şekilde cevap verilmektedir. Dürüstlük, güvenirlilik ve kararlılığı ilke edinir, “Sadece kendi tüketmek isteyeceğin ürünü müşterine sat” bilinciyle hareket ederiz.

Uygulamış olduğumuz şeffaf politikalarımız sayesinde, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda açık ve denetlenebilir bir yapı oluşturulmakta, tüm faaliyet alanlarımız gerek hukuki olarak gerekse müşterilerimiz tarafından rahatlıkla kontrol edilebilmektedir.

Paylaşılmayan değerin, bilginin ve kazancın nihayetinde sanayiciye de katma değer sağlamayacağını bilir, her projemizde nihai hedefimizi toplumsal kalkınma olarak belirleriz.

Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir. İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Bu çerçevede şirketimizde tüm çalışanlarımızın gerek toplumsal ve etik kurallar, gerekse ülkemiz ve uluslararası kurallardan doğan haklarını şirketimiz sorunsuz şekilde karşılamaktadır.

Zerenler Süt olarak takım çalışmasının verimliliğine inanır, pozitif bir çalışma ortamı oluşturarak her türlü inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir ortamda çalışmasını sağlarız. Eğitimin önemine ve bir ömür boyu devam ettiğine inanır, tüm çalışanlarımızın eğitim ve öğrenim hayatlarına devam etmelerini destekleriz.

Ülkemiz hukuk kuralları gerekliliklerinin, şirket çalışanlarımız ve toplumumuz açısından önemini kavrayarak titizlikle uygulamakta, tüm çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakları olduğuna inanmakta ve bu doğrultuda tüm çalışma ortamlarımızda iş sağlığını ve güvenliğini sağlamaktayız.

Maaş ve çalışma saati yasalarının tamamına uyar ve yasal çerçevede edinilmiş hakları hak sahiplerine veririz.

Şirketimiz toplumla birlikte gelişime olan inancı ile birlikte sürdürülebilir tarımın ve hayvancılık ve bu alanda faaliyet gösteren sanayinin önemine kavramakta, bu vizyonla faaliyetlerimizi yürütmektedir. Öncelikle bölgemizde ve ülkemizde yetişen tarımsal ve hayvansal ürünlerini değerlendirir, çiftçimizin kalkınması için çalışırız. Yetkili kurumlarca işletme/tesis kullanımına açılmış araziler dışında hiçbir vasıfta arazide işletme yatırımı yapmayacağımızı taahhüt ederiz.

Zerenler Süt Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak oluşturmuş olduğumuz politikamız çerçevesinde bütün yönetici ve çalışanlarımız olarak sorumluluklarımızın bilincinde, toplumsal açıdan gerekliliklerinin önemini ve anlamını içselleştirerek hareket etmekte ve uygulanması konusunda titizlik ve önemle takip etmekteyiz.

 • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
 • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına tüm çalışanlarımıza eğitim vermek ve bilinçlendirmek,
 • Tüm çalışanlarımızın oluşturulan İş Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına uymalarını sağlamak,
 • Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak için gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almak,
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda tüm süreçlerimize çalışanlarımızın katılımını sağlamak İş Sağlığı ve Güvenliği politikamızdır.
 • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması
 • Süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması
 • Kirliliğin kaynağında önlenmesi
 • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönünde çalışırız.